Baloty

Korzyści:

  •  Większa elastyczność i mniejsza zależność od warunków atmosferycznych
  •  Lepsza jakość paszy przy produkcji sianokiszonki w balotach  niż np. w pryzmie
  •  Minimalizacja strat paszy spowodowanej dostępem powietrza lub wilgoci jak w przypadku pryzmy
  •  Możliwość różnicowania paszy w zależności od rodzaju zielonki aby w optymalny sposób zaspokoić zapotrzebowanie    pokarmowe zwierząt hodowlanych
  •  Znacząco niższy niż w pryzmie, ubytek masy suchej w czasie produkcji oraz składowaniu < 5 -10 %
  •  Elastyczność miejsca składowania paszy, baloty mogą być złożone na polu lub w dogodnym miejscu  w  gospodarstwie
  •  Oszczędności inwestycyjne przy zakupie i serwisie maszyn, niższe koszty transportu i magazynowania
  •  Mobilność balotów ułatwia ich ewentualną sprzedaż w przypadku posiadania nadwyżek paszowych.
© Copyright 2013, All Rights Reserved Futura XXI Sp. z o. o.