Ekonomia

Wygodna opcja


Środowisko rolników jak i czołowe rolnicze ośrodki akademickie są już zgodne co do faktu, iż produkcja sianokiszonki w balotach jest najbardziej opłacalną oraz wszechstronną technologią produkcji i magazynowania paszy dla bydła. Ze względu na rosnącą konieczność redukcji kosztów produkcji w polskim rolnictwie następuje szybki proces wymiany maszyn rolniczych na efektywniejsze. Istotnym elementem dalszej modernizacji w hodowli bydła jest również ograniczenie poziomu inwestycji w niezwykle kosztowne silosy paszowe lub ich naprawę, sięganie po technologie zmniejszające pracochłonność i ryzyko procesów jakim jest produkcja pryzm.


Badanie symulacyjne, przeprowadzone przez Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych (Swedish University of Agricultural Sciences) na dwóch stadach (po 30 mlecznych krów każde), porównało koszty zakiszania przy technologii balotów i w pryzmach: baloty wykazały 35% niższy koszt na kilogram podawanej bydłu suchej masy zawartej w kiszonce.
Inne badanie i analiza kosztów, przeprowadzone przez IGER - Instytut Badań nad Użytkami Zielonymi i Środowiskiem w Walii (Institute of Grassland and Environmental Research), potwierdzają, że balotowanie jest opłacalną ekonomicznie alternatywą, poprawiającą zyskowność stad mlecznych oraz umożliwiającą uzyskanie wyższej jakości kiszonki z większym marginesem swobody w zarządzaniu zarówno pastwiskami, jak i produkcją kiszonki.
Opierając się na modelu opracowanym w 2004 roku przez Instytut IGER oraz firmę chemiczną Dow, stworzono Przelicznik Zysków mający pomóc rolnikom przewidzieć koszta oraz zarobki wynikające ze stosowania bel w porównaniu z zastosowaniem pryzm.
Model ten wskazuje, że przy wysokiej jakości kiszonki z życicy (Energia Metaboliczna>11.5) i przy zakładanych stratach suchej masy rzędu 7% w balotach i 20% w pryzmach, zakiszanie za pomocą owiniętych folią kiszonkarską balotów pozwala zaoszczędzić około 60 złotych na tonie zebranej suchej masy. To, z kolei, oznacza zwiększoną różnicę pomiędzy kosztami wyżywienia a dochodami ze sprzedaży np. mleka, czyli większą marżę (o 15 400 zł na 1000 ton kiszonki przygotowanej i podanej do spożycia w balotach), w porównaniu z karmieniem kiszonką pochodzącą z pryzmy.
Głównym czynnikiem wpływającym na redukcję kosztów zakiszania jest wielkość ubytków suchej masy: w przypadku balotów wahają się one pomiędzy 0.2 a 13%, natomiast przy zastosowaniu pryzmy wynoszą od 18 do 25%..

 

© Copyright 2013, All Rights Reserved Futura XXI Sp. z o. o.