Kiszonka

Zasady wytwarzania dobrej sianokiszonki

Zwiększenie opłacalności hodowli bydła mlecznego i mięsnego możliwe jest głównie poprzez poprawę jakości paszy i zmniejszenie kosztów jej wytworzenia. Zakiszanie jest najlepszą metodą konserwacji i przechowywania paszy. Bakterie kwasu mlekowego wyzwolone w czasie zakiszania, zapewnią szybką fermentację w wolnych od powietrza warunkach co znakomicie minimalizuje straty masy zielonej i zawartych w niej substancji odżywczych od momentu zbioru do chwili karmienia bydła.

Doświadczony rolnik doskonale wie że, wytwarzając dobrą sianokiszonkę musi zachować tzw. dyscyplinę technologiczną. Dobór odmiany roślin, ich uprawa i nawożenie, aż po terminowy w cyklu wzrostu traw zbiór i użyty sprzęt. Faza zagęszczenia zebranej masy i szczelne okrycie jej folią kiszonkarską nie jest jednak ostatnią fazą tego procesu decydującą o jej najwyższej jakości.

Tu wybór technologii ma znaczenie decydujące.

W pryzmie lub silosie niewłaściwe zagęszczenie masy oraz jej późniejsze nadmierne odkrycie, błędy podczas wybierania kiszonki są przyczyną zagrzewania się paszy. Spowodowane jest ono : rozwojem mikroflory tlenowej oraz drożdży i pleśni, czyli tzw. fermentacją wtórną. Grzejąca się lub przypalona (często występująca w górnej warstwie silosu, tuż pod folią, ciemnej barwy) kiszonka nie mają praktycznie żadnej wartości, a podawanie zepsutej, pleśniejącej kiszonki stwarza realne zagrożenie wystąpienia chorób metabolicznych z ketozą na czele. Zagrzaną lub psującą się kiszonkę należy usunąć, a jest to niewątpliwie strata dla gospodarstwa. Nie ma możliwości naprawienia tego błędu. Straty w pryzmie mogą sięgać nawet do 15 % jej objętości. Nie dziwią zatem trendy w hodowli wyboru balotów jako najefektywniejszej formy kiszenia i magazynowania paszy. Wydajny proces zakiszania gwarantuje smaczniejszą i bardziej strawną paszę. To, z kolei, zapewnia większą konsumpcję suchej masy przez bydło hodowlane i w rezultacie prowadzi do wyższej jakości dostarczanego przez nie mleka oraz / lub większego przyrostu jego wagi.

 

 

 

sianokiszonka
owijarka
baloty
sianokiszonka baloty
baloty
sianokiszonka
owijarka
baloty
sianokiszonka baloty
baloty
TRB 1400
owijanie bel
baloty w szeregu
 
 
TRB 1400
owijanie bel
baloty w szeregu
  

 

 

 

 

© Copyright 2013, All Rights Reserved Futura XXI Sp. z o. o.