Środowisko

Regulacje Unii Europejskiej wprowadzają obowiązek kontroli stopnia zanieczyszczenia cieków wodnych i wód gruntowych pochodzących z gospodarstw hodowlanych. Na szczególną uwagę zasługują w tym miejscu odpływy z sianokiszonek produkowanych w pryzmach, silosach czy w balotach. Popularność sianokiszonki w balotach nabiera szczególnego znaczenia właśnie ze względu na ograniczenie ilości tzw. soków kiszonkowych przedostających się do gruntu. W przypadku innych metod zakiszania zapobieganie temu zjawisku związane jest ze znacznymi nakładami inwestycyjnymi. Sianokiszonka w balotach zawiera przeważnie suchszą paszę, nie dochodzi prawie do żadnych wycieków. Nie jest zatem konieczne stosowanie dodatkowych izolacji.


Skutkiem ubocznym zakiszania w balotach są natomiast odpady w postaci zużytej folii. Zagospodarowanie tych odpadów jest problemem, który należy mieć na względzie. Aby ponownie wykorzystać odpady folii należy je zbierać w przygotowanych miejscach lub prasować w kostki za pomocą specjalnych urządzeń np. Anderson. Dynamicznie rośnie liczba firm trudniąca się profesjonalnym skupem starej folii w celu jej profesjonalnej utylizacji lub recyklingu. Wszelkie informacje o zasadach gospodarowania odpadami z tworzyw sztucznych i firmach je skupujących można uzyskać w każdej Gminie
 

© Copyright 2013, All Rights Reserved Futura XXI Sp. z o. o.