Swoboda i system zarządzania

Sianokiszonka wytworzona w balotach jest dostępna w mniejszych porcjach, dzięki czemu rolnik ma większą swobodę przy skarmianiu bydła. Dodatkowo zarządzanie TUZ w gospodarstwie  jest łatwiejsze w przypadku zakiszania w balotach, ponieważ czas przygotowania kiszonki nie jest ograniczony koniecznością przetransportowania jej na pryzmy lub do silosa.

Ponadto, mniejsze obszary zielone, które byłyby nieopłacalne do zastosowania pryzmy lub niewygodne pod wypas, mogą zostać wykorzystane produktywnie do balotowania kiszonki.

Wielu rolników produkuje kiszonkę w balotach, gdyż przebieg związanej z tym pracy podlega łatwej i indywidualnie dopasowanej organizacji. W przeciwieństwie do zakiszania w pryzmie, produkcję kiszonki w balotach może obsługiwać jeden człowiek. Czas potrzebny do koordynacji zadań i ich planowania, jak też ryzyko wynikające z ewentualnych przeszkód w produkcji, są w tym wypadku minimalne. W procesie takim udział bierze tylko jedna maszyna, podczas gdy do zakiszania zielonki w pryzmie potrzebnych jest wiele osób i urządzeń, których praca musi być precyzyjnie zgrana w celu osiągnięcia optymalnych rezultatów. Zakłócenia w którejkolwiek z faz operacyjnych prowadzą, w takim przypadku, do przerwania łańcucha produkcji.

Gdy pryzma z zielonką zostanie zamknięta, rozpoczyna się proces zakiszania. Pryzma nie może być otwierana do czasu, gdy kiszonka jest gotowa do skarmiania, bez możliwości dokładania zielonej masy z 2 lub 3 pokosu. Tymczasem w balotach rolnik ma swobodę i elastyczność .

Inne zalety zakiszania w balotach , czyniące zarządzanie  TUZ bardziej swobodnym, to:

 

  • Mniejszy wpływ warunków pogodowych


W porównaniu z innymi metodami konserwacji paszy, produkcja kiszonki w balotach  jest najmniej zależna od warunków atmosferycznych. Wprawdzie pogoda powinna być ładna do momentu aż bele zostaną zafoliowane, ale już ich przewóz czy przechowywanie może odbywać się przy kiepskiej aurze.

 

  • Pasza bliżej bydła


System balotów sprawdza się doskonale w gospodarstwach złożonych z wielu odległych od siebie działek. Takie rozdrobnienie wynikać może z połączenia ze sobą kilku mniejszych gospodarstw, co spotyka się często w Polsce. Lokalizacja  paszy w centralnym punkcie takiego gospodarstwa może okazać się nieopłacalna, tak jak nieopłacalne jest prowadzenie kilku pryzm lub kilku silosów.
 

  • Dopasowane do potrzeb rozwiązania dietetyczne


Inną korzyścią płynącą z zakiszania w balotach jest możliwość łatwego mieszania uzyskanej w ten sposób kiszonki z innymi rodzajami pasz, w celu uzyskania wymaganej równowagi żywieniowej.

Nastawieni na wydajność produkcji hodowcy bydła mlecznego mogą oznaczać i składować baloty według jakości zawartej w nich kiszonki (uzależnionej np. od momentu zbioru roślin). W ten sposób, najwyższej jakości kiszonka może być podawana zwierzętom wtedy, gdy najbardziej jej potrzebują.

  • Dodatkowe  źródło zysków 


W zależności od potrzebnej ilości paszy, możliwość kupowania lub sprzedawania balotów jest dodatkową korzystną opcją. Rolnicy mogą sprzedawać nadwyżki kiszonki, ponieważ w formie balotów jest ona bardzo wygodna w handlu. To, oczywiście, przynosi gospodarstwom dodatkowy dochód.

Transport bel może być ryzykowny o tyle, o ile nieodpowiednie obchodzenie się z nimi jest w stanie uszkodzić folię pakującą. Czerpiąc korzyści z łatwego sposobu przewożenia bel, trzeba się jednak liczyć z ryzykiem ewentualnego ich uszkodzenia w trakcie. Ostrożność podczas transportu zminimalizuje istniejące zagrożenie.

© Copyright 2013, All Rights Reserved Futura XXI Sp. z o. o.